Consells per abans de viatjar amb avió. Què es permet?

consejos-viajes.fb_Ara, en plenes festes de Nadal, augmenten els viatges amb avió. Per això, els usuaris d’aquest mitjà de transport han d’estar informats sobre les mesures a aplicar al seu equipatge de mà, la facturació, les assegurances de viatge, i si les embarassades i les persones discapacitades tenen drets en aquestes circumstàncies.

L’Associació Internacional de Transport Aeri ha proposat que les maletes de mà haurien de tenir 55 centímetres d’alt, 35 centímetres d’ample i 20 centímetres de profunditat. No obstant, això és una proposta de la referida associació, ja que és cada aerolínia qui fixarà les mesures dels equipatges de mà.

Read more ...

Sabies que també pots ser sancionat com a vianant?

peaton_fbPotser no ho sabies, però el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària estableix també les obligacions i les multes als vianants. No només els conductors de vehicles a motor poden ser sancionats en virtut de la referida Llei sobre el Tràfic, sinó que també els vianants poden cometre infraccions sancionables per l’aplicació de l’esmentada llei. A més, els vianants han de complir amb una sèrie d’obligacions per evitar posar en perill la seva seguretat.

Read more ...

Aquests són els teus drets si et quedes vidu

viudo_fbQuan mor un dels cònjuges, el cònjuge que viu es preguntarà si algun dret com vidu i, si és així, quins són els seus drets. El cònjuge vidu sí que té drets derivats d’haver estat marit o dona d’una persona que ha mort.

1. Dret al parament domèstic:

El Codi Civil disposa que el vidu dret a l’aixovar (roba, mobiliari i estris) de l’habitatge habitual comuna de tots dos cònjuges. Tot això, amb independència del règim econòmic matrimonial aplicable al seu matrimoni.

Read more ...

Els límits d’alcoholèmia al volant: sigues prudent aquest Nadal

conducir-bebido_fbS’acosten les famoses sopars d’empresa, i brindar amb alcohol és un clar acte social. Però vés amb compte, aquest acte et pot torçar el nadal si decideixes després agafar el cotxe: podràs ser multat, en el millor dels casos. Ja saps, si beus, no condueixis, perquè conduir amb alcohol en sang en moltes ocasions es pot considerar un acte delictiu. Quina és la taxa màxima d’alcohol amb què s’està permès conduir?

Read more ...

La protecció de dades personals en el treball

protección-de-datos-en-el-trabajo.fb_-625x387El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Reglament de Protecció de Dades), en el seu article 2.2., disposa que no serà d’aplicació en els fitxers de dades personals de persones físiques que prestin els seus serveis a l’empresa (els treballadors).

Read more ...