Consells per abans de viatjar amb avió. Què es permet?

consejos-viajes.fb_Ara, en plenes festes de Nadal, augmenten els viatges amb avió. Per això, els usuaris d’aquest mitjà de transport han d’estar informats sobre les mesures a aplicar al seu equipatge de mà, la facturació, les assegurances de viatge, i si les embarassades i les persones discapacitades tenen drets en aquestes circumstàncies.

L’Associació Internacional de Transport Aeri ha proposat que les maletes de mà haurien de tenir 55 centímetres d’alt, 35 centímetres d’ample i 20 centímetres de profunditat. No obstant, això és una proposta de la referida associació, ja que és cada aerolínia qui fixarà les mesures dels equipatges de mà.

Read more ...

Sabies que també pots ser sancionat com a vianant?

peaton_fbPotser no ho sabies, però el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària estableix també les obligacions i les multes als vianants. No només els conductors de vehicles a motor poden ser sancionats en virtut de la referida Llei sobre el Tràfic, sinó que també els vianants poden cometre infraccions sancionables per l’aplicació de l’esmentada llei. A més, els vianants han de complir amb una sèrie d’obligacions per evitar posar en perill la seva seguretat.

Read more ...

La protecció de dades personals en el treball

protección-de-datos-en-el-trabajo.fb_-625x387El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Reglament de Protecció de Dades), en el seu article 2.2., disposa que no serà d’aplicació en els fitxers de dades personals de persones físiques que prestin els seus serveis a l’empresa (els treballadors).

Read more ...

Què passa si t’enxampen bevent al carrer? Pensa-t’ho dues vegades

botellon_fbAmb l’aprovació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 31 de març de 2015 i amb vigència des de l’1 de juliol de 2015, el consum d’alcohol al carrer és considerat una infracció lleu, segons l’article 37.17 de la referida Llei de Seguretat Ciutadana.

En concret, aquest precepte disposa que El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.”

Read more ...