conducir-bebido_fbS’acosten les famoses sopars d’empresa, i brindar amb alcohol és un clar acte social. Però vés amb compte, aquest acte et pot torçar el nadal si decideixes després agafar el cotxe: podràs ser multat, en el millor dels casos. Ja saps, si beus, no condueixis, perquè conduir amb alcohol en sang en moltes ocasions es pot considerar un acte delictiu. Quina és la taxa màxima d’alcohol amb què s’està permès conduir?

L’article 20 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març (RD 1428/2003) estableix la prohibició per als conductors de vehicles i els conductors de bicicletes de circular per les vies “amb una taxa d’alcohol en sang superior a 0,5 grams per litre, o d’alcohol en aire expirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre. “

A més, durant els dos anys següents a obtenir el permís de conduir, els conductors no podran superar una taxa d’alcohol en sang de 0,3 grams per litre ni d’alcohol en aire espirat de 0,15 mil·ligrams per litre.

Així mateix, en virtut de l’article 21 del RD 1428/2003, els conductors de vehicles i de bicicletes tenen l’obligació de sotmetre a les proves corresponents que serveixin per detectar si han superat la taxa d’alcohol en sang o en aire espirat.

I, què vol dir sotmetre a unes proves per detectar la taxa d’alcohol en sang o en aire espirat? La d’aire aspirat es realitza pels agents que s’encarreguen de la vigilància de trànsit i consisteixen en comprovar l’aire espirat mitjançant etilòmetres que quantifiquen el grau d’impregnació alcohòlica, segons el que estableix l’article 22 del RD 1428/2003. La comprovació de l’alcohol en sang es realitza a través d’anàlisis de sang. La persona pot sol·licitar que es repeteixin les proves mitjançant l’anàlisi de sang, d’orina o similars.

En el cas que es practiqui la prova i doni positiu (és a dir, que la persona ha superat la taxa d’alcohol permesa), es realitzarà un segon examen mitjançant aire espirat.

Si després del segon examen el resultat fos positiu, l’agent ha d’elaborar la denúncia o atestat, amb indicació del procediment que ha seguit per detectar la taxa d’alcohol, de les advertències realitzades a la persona (els drets que té, per exemple, el de sol·licitar un anàlisi de sang, orina o similar), i conduir a la persona al jutjat si els fets comès poden ser constitutius de delicte. També, l’agent podrà immobilitzar el vehicle, i les despeses de la immobilització seran a càrrec del conductor.

En aplicació de l’article 65.5.Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RD 339/1990), superar la taxa d’alcoholèmia és una infracció de la seguretat viària, subjecta al pagament d’una multa de 1.000 euros per al conductor que ja hagués estat sancionat l’any anterior i per al que condueixi amb una taxa que superi el doble de la permesa.