Herencias

Conegui els seus drets i les obligacions que comporta tota successió hereditària

  • Planifiqui la seva herència i estalviï problemes als seus successors
  • Eviti que els seus successors paguin impostos
  • Sàpiga els seus drets com a fill del mort
  • Conegui els drets que pertoquen a tot hereu
  • Pot impugnar un testament?
  • Resolgui els seus conflictes en relació a un usdefruit