herencia_fbEn la nostra societat s’ha produït un auge de l’internet i, en els últims temps, de les xarxes socials, per això no és tan infreqüent que, després de la mort, els familiars del mort no puguin entrar a la xarxa social. Llavors, sorgeixen preguntes, els successors del mort no són hereus de tots els seus béns, drets i obligacions, tal com disposa el Codi Civil?

En efecte, l’article 659 del Codi Civil estableix que “L’herència comprèn tots els béns, drets i obligacions d’una persona, que no s’extingeixin per la seva mort.” Per tant, un perfil d’una xarxa social, que no s’extingeix després de la mort del titular, hauria comprendre dins de l’herència, en aquest cas, herència digital.

L’anterior ens porta a preguntar-nos si hi ha un testament digital, és a dir, atorgat a través d’internet: no existeix. La forma dels testaments està clarament regulada en el propi Codi Civil i són de diversos tipus: obert, tancat, hològraf, i especials (testament militar, marítim i fet en un país estranger). La majoria, excepte el hològraf, necessiten la intervenció d’un notari, i s’atorguen en escriptura pública.

En l’últim temps les xarxes socials ofereixen als seus usuaris la possibilitat de designació d’una o diverses persones perquè aquestes rebin les claus dels usuaris en el cas que aquests morin. També ofereixen un espai perquè els familiars i amics deixin missatges de condol.

Malgrat que no hi hagi un testament estrictament digital, repetim que l’herència comprèn tots els béns, drets i obligacions del mort i, per tant, es podria entendre que també inclou el rastre digital que ha deixat (xarxes socials, blogs, pàgines webs , correu electrònic, fotografies i documents pujats a internet “al núvol”).

No obstant això, l’accés a cert contingut personal o professional pot ser crític i pot ser una font de problemes per als hereus. S’hauria d’establir un procés adequat perquè els hereus legítims poguessin accedir i fer ús. De moment, no hi ha cap procés especial en relació a l’herència digital, ja que no s’ha reformat el Codi Civil en aquest aspecte.

El procediment que existeix per l’herència digital és el mateix per a tota l’herència, que és l’establert en el Codi Civil en relació a la successió. Així doncs, aquesta falta de regulació crea conflictes i diverses interpretacions de si l’herència digital ha d’estar inclosa en l’herència íntegra del familiar o no. Per això, en ocasions, els successors tenen els problemes esmentats, fins que no poden accedir a la xarxa social del mort, al seu blog o pàgina web.

Per evitar problemes, ha sorgit el marmessor digital, que és designat pel mort i és la persona que ajuda als hereus a accedir a la informació digital de la persona morta.