botellon_fbAmb l’aprovació de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 31 de març de 2015 i amb vigència des de l’1 de juliol de 2015, el consum d’alcohol al carrer és considerat una infracció lleu, segons l’article 37.17 de la referida Llei de Seguretat Ciutadana.

En concret, aquest precepte disposa que El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.”