viudo_fbQuan mor un dels cònjuges, el cònjuge que viu es preguntarà si algun dret com vidu i, si és així, quins són els seus drets. El cònjuge vidu sí que té drets derivats d’haver estat marit o dona d’una persona que ha mort.

1. Dret al parament domèstic:

El Codi Civil disposa que el vidu dret a l’aixovar (roba, mobiliari i estris) de l’habitatge habitual comuna de tots dos cònjuges. Tot això, amb independència del règim econòmic matrimonial aplicable al seu matrimoni.