peaton_fbPotser no ho sabies, però el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària estableix també les obligacions i les multes als vianants. No només els conductors de vehicles a motor poden ser sancionats en virtut de la referida Llei sobre el Tràfic, sinó que també els vianants poden cometre infraccions sancionables per l’aplicació de l’esmentada llei. A més, els vianants han de complir amb una sèrie d’obligacions per evitar posar en perill la seva seguretat.